Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma,

które pomaga dyrektorom w
codziennej pracy i śledzeniu
zmian prawnych

Formy nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym

Autor: Wiesława Mądrowska

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu niepublicznym może być sprawowany nieco inaczej niż w przedszkolu publicznym. Czy to lepiej, czy gorzej? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jakie rozwiązania warto przyjąć w przedszkolu niepublicznym?

Wśród dyrektorów występują różne stanowiska w zakresie plusów i minusów innych form sprawowania nadzoru w przedszkolach niepublicznych. Jedni mogą twierdzić, że jest to dobre rozwiązanie, ponieważ spełnienie wymogów określonych dla przedszkoli publicznych jest dość trudne. Inni natomiast twierdzą, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż nie ma jednoznacznych, precyzyjnie określonych wymagań i tak naprawdę nie wiadomo, czy przyjęte procedury wewnętrzne są dobre, a przede wszystkim czy postępowanie według własnych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego będzie wystarczające w momencie kontroli lub ewaluacji zewnętrznej.

Jak sprawę nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym definiuje prawo? Ustawowo kompetencje do sprawowania nadzoru pedagogicznego (zewnętrznego), zgodnie z art. 31, ust 1, pkt 1 ustawy o systemie oświaty, ma kurator oświaty. Zgodnie z ogólnym pojęciem nadzoru pedagogicznego – jako stałego i systematycznego badania przez powołane do tego organy stanu, warunków i efektów prowadzonej przez przedszkole działalności statutowej – kurator oświaty podczas kontroli lub ewaluacji rozpocznie pracę od zapoznania się z postanowieniami statutu.

Zatem, jeśli chodzi o uregulowania prawne w zakresie sprawowania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, przepisy ogólne nie mogą być określone precyzyjnie, ponieważ ustawodawca w § 4 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego określił, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi, wykonując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, uwzględnia odpowiednio organizację i zakres zadań organów szkoły lub placówki, określone w statucie szkoły lub placówki. Nie oznacza to jednak, że postanowieniami określonymi w statucie przedszkole może się niejako „zwolnić” z nadzoru pedagogicznego. Kurator ma prawo nadzorować przedszkola niepubliczne na mocy cytowanego wyżej art. 31 ust 1 , pkt 1, ale podczas czynności nadzorczych ma obowiązek wziąć pod uwagę przede wszystkim zakres zadań organów przedszkola. Chodzi o to, że jeżeli w przedszkolu nie została powołana np. rada rodziców, to ewaluator nie może prosić o opinię tego organu, gdyż on nie istnieje. Jeśli w przedszkolu niepublicznym statutowe zapisy mówią, że nie prowadzi się ewaluacji wewnętrznej, to w toku ewaluacji zewnętrznej nie można wziąć pod uwagę samooceny pracy przedszkola lub wyników i wniosków określonych w raporcie z ewaluacji, ponieważ ich nie ma. Prawo jest tu bardzo liberalne – nie sposób napisać w rozporządzeniu, jaki ma być kształt nadzoru pedagogicznego w placówkach niepublicznych, ponieważ w każdym przedszkolu ma prawo funkcjonować inny model.

Aby zobaczyć pełną wersję artykułu

Zamów prenumerate
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.