Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma
które pomaga dyrektorom w
codziennej pracy i śledzeniu
zmian prawnych
W bieżącym numerze czasopisma
Organizacja pracy z dwulatkami

Od 1 kwietnia 2011 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, która w sposób dość dokładny reguluje sprawę organizacji pracy z dziećmi w wieku od dwudziestego tygodnia życia do lat trzech. 

W bieżącym numerze czasopisma
Nadzór nad indywidualizacją pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

W ostatnim czasie w przedszkolach i szkołach obserwujemy znaczny wzrost liczby dzieci z różnymi trudnościami w rozwoju. Taki stan rzeczy powoduje konieczność bardzo dobrej organizacji pracy grupowej, by możliwe było wspieranie rozwoju każdego dziecka. 

W bieżącym numerze czasopisma
Gospodarowanie mieniem – zasady przeprowadzania inwentaryzacji w przedszkolu

Zapisy ustawy o rachunkowości określają zasady przygotowania, przebiegu, wyceny oraz rozliczenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów, a także nieujętych w księgach rachunkowych innych wierzytelności i zobowiązań jednostki. Obowiązuje to wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

W bieżącym numerze czasopisma
Kompetencje językowe dzieci w wieku przedszkolnym

Od nowego roku szkolnego obowiązuje zmieniony załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Powodem zmiany było wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci.     

Zapoznaj się z całym bieżącym wydaniem czasopisma Doradca Dyrektora Przedszkola
Bądź na bieżąco
Chcesz otrzymywać darmowy newsletter ?
z aktualnościami dotyczącymi pracy dyrektora ?
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.